Máy chủ đám mây

CLS-1
 • 1 Core CPU
 • 1 GB RAM
 • 20 GB SSD
CLS-2
 • 1 Core CPU
 • 2 GB RAM
 • 40 GB SSD
CLS-3
 • 2 Core CPU
 • 2 GB RAM
 • 60 GB SSD
CLS-4
 • 2 Core CPU
 • 4 GB RAM
 • 80 GB SSD
CLS-5
 • 4 Core CPU
 • 6 GB RAM
 • 100 GB SSD
CLS-6
 • 4 Core CPU
 • 8 GB RAM
 • 120 GB SSD
CLS-7
 • 6 Core CPU
 • 12 GB RAM
 • 160 GB SSD
CLS-8
 • 8 Core CPU
 • 16 GB RAM
 • 240 GB SSD

Powered by WHMCompleteSolution