Lưu trữ đám mây

CLH-1

Tên miền chính: 1
Tên miền phụ: Không giới hạn
Dung lượng ổ đĩa: 1,5 GB SSD
Tài khoản FTP: 1
Cơ sở dữ liệu MySQL: 1
Dùng thử miễn phí 7 ngày

CLH-2

Tên miền chính: 1
Tên miền phụ: Không giới hạn
Dung lượng ổ đĩa: 1,5 GB SSD
Tài khoản FTP: 1
Cơ sở dữ liệu MySQL: 2

CLH-3

Tên miền chính: 1
Tên miền phụ: Không giới hạn
Dung lượng ổ đĩa: 2 GB SSD
Tài khoản FTP: 5
Cơ sở dữ liệu MySQL: 5

CLH-4

Tên miền chính: 1
Tên miền phụ: Không giới hạn
Dung lượng ổ đĩa: 5 GB SSD
Tài khoản FTP: 10
Cơ sở dữ liệu MySQL: 10

CLH-5

Tên miền chính: 10
Tên miền phụ: Không giới hạn
Dung lượng ổ đĩa: 10 GB SSD
Tài khoản FTP: Không giới hạn
Cơ sở dữ liệu MySQL: Không giới hạn

CLH-6

Tên miền chính: Không giới hạn
Tên miền phụ: Không giới hạn
Dung lượng ổ đĩa: 60 GB SSD
Tài khoản FTP: Không giới hạn
Cơ sở dữ liệu MySQL: Không giới hạn

Powered by WHMCompleteSolution